< -> آموزش تصویری حلقه گذاری - ایران رینگ

آموزش نحوه ي حلقه گذاري در جوجه قناری:

حلقه گذاری در قناری ها به منظور شناسایی و حتی شناسنامه دار شدن قناری صورت میگیره ، این حلقه ها از 5 روزگی تا 7 روزگی جوجه قناری به پای جوجه انداخته میشود و اطلاعاتی از قبیل تاریخ تولد ، شماره شناسایی ، مخفف و یا اسم مستعار پرورش دهنده بر روی حلقه ثبت میشوند .
پرورش دهنده های حرفه ای بانک اطلاعاتی کاملی از قناری هایشان دارند و با وارد کردن شماره شناسایی هر قناری شجره نامه کامل آن قناری را بدست می آورند.

سال تولد قناری ها یا بر روی حلقه های بدون رنگ حک میشود و یا از رنگ خود حلقه میتوان به سال تولد آن قناری پی برد

 آموزش حلقه گذاري پرندگان(تصویری)

آموزش تصویری حلقه گذاری

حلقه گذاری

حلقه گذاری

حلقه گذاری

حلقه گذاری

حلقه گذاری

حلقه گذاری

حلقه گذاری

حلقه گذاری